RAI en Bovag verwachten 78.000 nieuwe bestelwagens in 2024

9-12-23. Koninklijke RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat in 2024 zo'n 78.000 nieuwe bestelwagens geregistreerd zullen worden.
RAI-Prognose_verkoop_bestelwagens-23-spiegel.jpg

RAI-PersAutosBedrijfswagens-23-logo.jpgDat is een fractie hoger dan de geprognosticeerde eindstand van 70.000 bestelwagens van het jaar 2023. De prognose is gebaseerd op onderzoek van S&P Global Mobility.

Deze hogere verkoopprognose wordt gedreven door verandering in regelgeving, waaronder het vervallen van de BPM-vrijstelling (aanschafbelasting) in 2025 voor bestelwagens. De verwachting is dat dit de verkoop van deze voertuigen positief zal beïnvloeden. Dit geldt evenzo voor de invoering van de zero emissie zones.

Invloed economische situatie
De voorspelling voor de verkoop van bestelwagens in 2024 wordt echter ongunstig beïnvloed door de geopolitieke en economische situatie. De economische heropleving is minder snel, vooral bij belangrijke handelspartners zoals Duitsland. Het vertrouwen is daarmee afgenomen en kan zwak blijven. Dit heeft invloed op investeringsbeslissingen. Ook zijn de financieringsvoorwaarden moeilijker door hogere kosten en rente.

Verwachte eindstand registraties in 2023
Bestelwagens: 70.000

Prognose registraties in 2024
Bestelwagens: 78.000