Zeeland fietsprovincie krijgt weer 5 sterren

Zeeland fietsen Zeelandbrug verte31-7-19. Zeeland voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen voor de recreatieve fietser en is derhalve opnieuw uitgeroepen tot vijf-sterren fietsprovincie. 

 

 

Bij de vorige monitoring haalden vijf van de twaalf provincies de vijf-sterren binnen. Dit jaar zijn het er slechts twee. Zeeland behoudt daarmee de hoogst mogelijke beoordeling van vijf sterren. Dat maakt het Landelijk Fietsplatform bekend.
Zeeland Fietsen langs Veerse Meer bij Wolphaartsdijk
Gedeputeerde Toerisme Dick van de Velde: “Zeeland voldoet aan de hoogste eisen als het gaat om het recreatief fietsen. We zijn een fietsprovincie bij uitstek. Het vijf-sterren-predicaat is de kroon op het werk van de Zeeuwse overheden, het Routebureau VVV Zeeland en de vele betrokken vrijwilligers. Ik vind het ook geweldig voor mijn voorganger Carla Schönknecht. Zij heeft zich de afgelopen jaren steeds sterk gemaakt voor Zeeland als fietsprovincie. Mooi dat het tot dit resultaat heeft geleid”. 
Zeeland Fietsen omgeving Cadzand
Iedereen profiteert van de hoogwaardige kwaliteit
Het Routebureau VVV Zeeland zet zich sinds 2006 samen met vrijwillers in voor het verbeteren en behouden van het Zeeuwse fietsknooppunten netwerk. Zo is de afgelopen jaren veel ingezet op de recreatieve routenetwerken, infrastructuur, veiligheid, routeproducten en promotie. Daarnaast is sinds 2017 samen met de provincie en Zeeuwse gemeenten geïnvesteerd in aanvullende voorzieningen, zoals rustplaatsen op mooie plekken en overzichtspanelen.
Zeeland Fietsen door Zak van Zuid Beveland
Directeur VVV Zeeland, Erik van den Dobbelsteen: “Dit is een geweldig resultaat! Het behalen van de vijf sterren is al een klus op zich, maar de uitdaging zit hem zeker ook in het behouden van deze sterren. Dat is ons mooi gelukt. Fietsen is een belangrijke recreatieve activiteit die Zeeland op de kaart zet. Mede dankzij het fietsen is Zeeland meer een jaarrond bestemming geworden. Dit resultaat is dus van belang voor de vrijetijdseconomie. Voor buitenlandse toeristen is fietsen, na het bezoek aan het strand, de belangrijkste activiteit tijdens een vakantie in Zeeland. Ook de Zeeuwse en andere dagrecreanten profiteren van het hoogwaardige fietsnetwerk”.
Zeeland fietsen Breskens
Beoordeling
Alle provincies zijn net als eerdere jaren beoordeeld op de kwaliteit en de randvoorwaarden van het routenetwerk (knooppunt- en lange fietsroutes). Ook de vindbaarheid van de route-informatie en aanwezigheid van openbare rustpunten zijn meegenomen in het onderzoek. Daarnaast ligt er meer nadruk op beïnvloedbare aspecten en minder op subjectieve criteria als het landschap. De provincies met vijf sterren scoorden beter door hun goede afstemming en samenwerking in beheer, onderhoud en promotie. “Een goede organisatie helpt om een belangrijk product (fietsen) goed te faciliteren. Dat zien we terug in Zeeland en wordt bevestigd met de 5-sterren”, aldus directeur Eric Nijland van Het Landelijk Fietsplatform.
Zeeland logo