Loto Frankrijk tekent verdrag voor Erfgoed

Loto erfgoed verdrag tekenen26-2-18. Loto (de Franse Lotto) zet zich de komende drie jaar in om een honderdtal restauratieprojecten te subsidiëren. Daarvoor is een contract getekend door de minister van cultuur en de Fondation du patrimoine.

 

Onder het toeziend oog van de Franse president Macron hebben op 13 februari 2018 de minister van cultuur, Françoise Nyssen, en de voorzitter van de Fondation du Patrimoine, Guillaume Poitrinal, het verdrag ondertekent over de bestemming van de opbrengst van de Lotto voor het Erfgoed. Verder waren aanwezig Stéphane Bern die in september van Macron een speciale opdracht kreeg en Stéphane Pallaz, voorzitster van La Française des Jeux, de Franse Staatsloterij.

Loto erfgoed verdrag tekenen

Loto subsidieert restauratieprojecten
Bern had de opdracht om landelijk het erfgoed dat in gevaar is te inventariseren en om nieuwe fondsen aan te boren om restauraties te financieren. De opbrengst van de Loto is voor deze grootse restauratieronde bestemd en zal drie achtereenvolgende jaren plaatsvinden tijdens de Europese dagen van het cultureel erfgoed. De eerste trekking is op 14 september 2018. Er zullen ook krasloten worden verkocht. In 2018 gaat de Loto voor het eerst een honderdtal restauratieprojecten verspreid over het hele land, subsidiëren. De opbrengst komt verder ten goede aan veertien gebouwen die elk representatief zijn voor de regio. Bern is ook voorzitter van het selectiecomité dat een keuze moet maken uit een lijst van ruim 1800 aanvragen van particuliere en openbare restauratieprojecten die representatief zijn voor de veelzijdigheid van het erfgoed (religieus, militair, industrieel …) en uit verschillende periodes van de geschiedenis stammen.

De selectie is gebaseerd op de volgende criteria:
het belang van het culturele erfgoed 
de urgentie van de restauratie gezien de mate van verval en het gevaar van instorten 
de spreiding over het land waarbij de landelijk gebieden en kleine dorpjes voorrang krijgen 
of het gebouw na afloop gebruikt zal kunnen worden, of als toeristische trekpleister opbrengsten kan genereren. 

De opbrengst van de Franse Loto wordt door de Française des Jeux geschat op 15 à 20 miljoen Euro. Verder worden schenkingen van ondernemingen en van particulieren verwacht.

De Fondation du Patrimoine die de fondsen gaat beheren, is een privéstichting zonder winstdoelmerk. Doestellingen van deze stichting zijn enerzijds het bewust maken van het grote publiek van de waarde en de noodzaak tot behoud van het nationaal cultureel erfgoed en anderzijds het financieren van onderhoud en restauraties van erfgoed dat niet onder de historische monumenten valt.