Grutto, onze nationale vogel, heeft het erg moeilijk HELP!

13-5-22. We zijn er bijna allemaal mee opgegroeid: het geluid van zingende weidevogels in een kleurrijk platteland. Het is een lentegevoel waarvan iedereen spontaan vrolijk wordt.
LNH-Grutto-22-Grutto-jong.jpg

Van alle weidevogels is de grutto de meest aansprekende; het is onze nationale vogel. In de afgelopen weken zijn ze weer met duizenden aangekomen vanuit Afrika, Spanje en Portugal.
LNH-Grutto-22-Campagnebeeld.jpg

Trouw als ze zijn, komen ze elk jaar terug naar de Nederlandse weilanden. Om hier hun jongen groot te brengen. Wisten ze maar beter. Het thuis dat vroeger zo goed voor ze is geweest, is gevaarlijk geworden. Door veranderingen in het boerenland zijn er weinig geschikte plekken voor ze. Elk jaar komen er steeds minder jongen bij en daalt de populatie verder. Als dit zo door blijft gaan, dreigt de grutto te verdwijnen.

In onze reservaten vinden grutto's nog voedsel, veiligheid en rust. Daar zorgen onze boswachters voor. Met elke extra maatregel die we nemen, groeien de kansen voor de kleine kuikens. Zonder donaties is deze bescherming niet mogelijk. Voor de aanschaf van een waterpomp bijvoorbeeld. Of de plaatsing van een vossenraster. Help je mee met een gift? Samen zorgen we ervoor dat de roep van de grutto blijft klinken.
LNH-Grutto-22-reiger.jpg

Het is een van de meest schrijnende beelden van een mislukt weidevogelseizoen. Als in mei de eerste volwassen grutto’s zich verzamelen, breekt het hart van menig natuurliefhebber en weidevogelbeschermer. In groepen lopen de vogels op kale, gemaaide weilanden. Ze zijn druk bezig met eten. Voor voorbijgangers oogt het als een prachtig natuurschouwspel, maar de waarheid is dat deze grutto’s er niet in zijn geslaagd om hun jongen groot te brengen. Normaal zouden ze in deze tijd druk bezig zijn met de opvoeding van hun kuikens in bloemrijke graslanden. Het enige dat er nu nog op zit, is klaarmaken voor vertrek en hopen dat het volgend jaar beter zal gaan.

Te weinig jonge vogels worden groot
Grutto’s zijn trouwe vogels. Aan elkaar, maar ook aan de plek waar ze zijn geboren. Elk jaar weer keert 85% van de hele populatie terug naar de Nederlandse weilanden om te werken aan hun nageslacht. De meeste paartjes gaan onverrichter zake weer naar huis. Gemiddeld wordt maar 7,5% van de kuikens die het ei kruipen één jaar oud. Dat is veel te weinig om de populatie stabiel te houden. De gevolgen zijn duidelijk terug te zien in cijfers en grafieken. 50 jaar geleden leek er nog niets aan de hand. Toen liepen er 100.000 grutto’s door de weilanden. Tegenwoordig zijn dat er 25.000. Een schrikbare daling van 75%. Als dat zo door blijft gaan, zijn er straks geen grutto’s meer te zien in Nederland. En sterft de soort waarschijnlijk uit. Een triest toekomstperspectief.
LNH-Grutto-22-jong.jpg
Zonder bescherming geen kans
De belangrijkste oorzaak voor de teloorgang van de grutto is het feit dat zijn leefomgeving in Nederland ingrijpend is veranderd. In onze drift om de hele wereld te voeden, is het agrarische landschap op grote schaal geïndustrialiseerd. Alles wat een grutto van oudsher nodig heeft, is daarbij verloren gegaan. Voor voedsel, rust en veiligheid kunnen weidevogels tegenwoordig alleen nog terecht in gebieden waar extra bescherming wordt geboden: in de reservaten van natuurorganisaties en op het boerenland van betrokken agrariërs. Met een serie aan maatregelen wordt zo goed mogelijk geprobeerd om de situatie van vroeger na te bootsen.
LNH-Grutto-22-grafiek.jpg
Hoop voor de toekomst
Is er nog hoop voor onze nationale vogel? Met al die wetenschappelijke onderzoeken, miljoenen euro’s aan subsidie en duizenden vrijwilligers en betrokken boeren zou het toch moeten lukken om het tij te keren? Gelukkig zijn er gebieden waar het goed gaat. Waar extra bescherming effect lijkt te hebben en er meer jonge grutto’s uitvliegen. Die inzichten op een grotere schaal toepassen, zou wel eens de redding van de grutto kunnen zijn. Met het Aanvalsplan Grutto lijkt er een ommekeer binnen handbereik. Een laatste nationale krachtinspanning om het tij te keren. In de tussentijd moeten alle zeilen bijgezet worden om de huidige populatie op peil te houden. Daar willen wij alles aan doen!
LNH-Grutto-22-jong-tussen-gras.jpg

GEEF DE GRUTTO EEN THUIS OM GROOT TE WORDEN
De grutto dreigt uit Nederland te verdwijnen. Te weinig jonge vogels worden groot. In onze weidevogelreservaten zetten boswachters alles op alles om de grutto te helpen. Met elke maatregel die we nemen, groeien de kansen voor de kleine kuikens in het veld. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

WEIDEVOGELFONDS
Zonder donaties van natuurliefhebbers is extra bescherming van de grutto in onze reservaten niet mogelijk. Help je mee?

Ja! Ik help de grutto. https://www.landschapnoordholland.nl/grutto