99% automobilisten vindt zichzelf de beste

Morgan driewieler Arie25-2-18. Nederlandse automobilisten zijn erg zelfverzekerd over hun rij- en parkeergedrag.

 

Slechts 1 procent vindt zichzelf een slechtere chauffeur dan de gemiddelde Nederlandse bestuurder. De overige 99 procent beoordeelt zichzelf als een gemiddelde chauffeur (60 procent) of zelfs beter dan gemiddeld (39 procent). Dat blijkt uit de Rijgedragmonitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier in opdracht van EasyPark. 

We overschatten niet alleen ons eigen rij- en parkeergedrag, maar ook dat van onze partners. Slechts 7 procent vindt dat zijn of haar partner slechter dan gemiddeld rijdt. Van de overige 93 procent vindt 60 procent zijn of haar partner even goed als de gemiddelde Nederlandse chauffeur, en 33 procent beoordeelt hem of haar zelfs als beter dan de gemiddelde automobilist.

Morgan driewieler Arie

Parkeren: verschillen tussen mannen en vrouwen
Het onderzoek laat wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen zien, bijvoorbeeld als het gaat om parkeren. Zo rijden vrouwen (44 procent) vaker dan mannen (27 procent) nog even door om een andere parkeerplek te zoeken om te voorkomen dat ze moeten fileparkeren. Mannen (22 procent) vinden bovendien vaker dat zij best wel even op de stoep of het fietspad mogen parkeren als zij geen parkeerplaats kunnen vinden. Vrouwen geven minder vaak aan dat te doen (8 procent). Ook krijgen mannen (33 procent) bij het parkeren over het algemeen vaker een boete voor het overschrijden van de betaalde parkeertijd dan vrouwen (24 procent).

EasyPark kassa 

“Bijna alle automobilisten vinden zichzelf een gemiddelde of bovengemiddelde chauffeur. Statistisch onmogelijk, psychologisch bijzonder interessant”, zegt Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog. “Een verklaring voor deze overschatting zou kunnen liggen in het feit, dat autorijden voor veel mensen een automatisme is. En iets wat ‘op de automatische piloot’ gaat, beoordelen mensen vrijwel nooit als slecht of minder goed dan gemiddeld.” 

“In het onderzoek zeggen mannen vaker dan vrouwen zich niet aan de regels te houden”, zegt André Wielaard, Country Manager EasyPark Nederland. “Zij zeggen dan ook vaker parkeerboetes te krijgen. Voor hen kan het een idee zijn om een parkeerapp op hun smartphone te zetten, waarmee ze de kans op een boete verlagen: ze hoeven immers niet naar de parkeermeter om een nieuw kaartje te kopen.” 

EasyPark gsm

Over EasyPark
Sinds 2001 hebben de slimme parkeerdiensten van EasyPark automobilisten geholpen met parkeren in 700 steden in 11 verschillende landen. Op grotere schaal helpt de technologie van EasyPark bedrijven, uitvoerders en steden met parkeeradministratie, -planning en -management. Zo maakt EasyPark het leven in de stad makkelijker – één parkeerplek tegelijk. Ga voor meer informatie naar www.easyparknederland.nl