Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Goodyear daagt studenten uit om toekomst van mobiliteit

Goodyear logo14-11-15. Hoe gaan we verder na de onlangs in Parijs gehouden klimaatconferentie?.

 

 

Om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 te kunnen realiseren, moeten de overheden de bestaande regels aanscherpen. Nederlanders verrassen door zelf bereidheid te tonen op het vlak van mobiliteit. Een derde (34,20%) van de Nederlandse automobilisten vindt een doorgedreven regelgeving op het vlak van CO2-uitstoot cruciaal. Dat blijkt uit een enquête van bandenfabrikant Goodyear en jongerendenktank ThinkYoung onder 2.500 Europese jongeren, waaronder uit Nederland. Samen lanceren zij nu een nieuw initiatief: de "ThinkGoodMobility Challenge." Via een studentenwedstrijd willen ze jongeren, ook in Nederland, uitdagen om hun beste ideeën over de mobiliteit van de toekomst op papier te zetten.

Striktere CO2-standaarden
Een derde van de ondervraagden (34,20%) vindt het cruciaal dat de overheid strikte CO2-normen voor auto's oplegt. Daarmee zijn de Nederlanders heel wat minder bereidwillig dan de rest van West-Europa. In België ziet 45% striktere regelgeving zitten. Ook de Duitsers (51,5%) en de Fransen (46%) scoren hoger.

Opvallend: hoewel inwoners van grote Europese steden het meest geconfronteerd worden met de gevolgen van CO2-uitstoot, zijn zij minder grote voorstanders (34,9%) van extra overheidsinmenging op dat vlak dan inwoners van kleinere steden (48,9%) en dorpen (48,2%).

Studentenwedstrijd
Via een studentenwedstrijd willen Goodyear en ThinkYoung de digitale kennisgeneratie een platform geven om haar innovatieve ideeën rond de mobiliteit van 2025 vorm te geven. Het is immers die generatie die het meest belang heeft bij de ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid.

Goodyear logo"Ze is er bovendien als de dood voor om gezien te worden als 'de generatie die stilstond'", zegt Ine Deknock, woordvoerster van Goodyear Benelux. "Via deze wedstrijd krijgen de jongeren de kans om hun ideeën op papier te zetten. We hopen dat ze de kans grijpen om samen met een panel van experts in debat te treden en na te denken over de fundamentele veranderingen die de mobiliteit zal ondergaan in de volgende decennia."

Meer informatie en het wedstrijdreglement zijn beschikbaar op http://www.thinkgoodmobility.goodyear.eu/

Jury van experts
Hogeschool- en universiteitsstudenten tussen de 18 en 30 jaar kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Deelnemen kan nog tot 31/03/2016 via www.thinkgoodmobility.com.

Alle ideeën worden gescreend door een onafhankelijke jury met afgevaardigden uit de automobielsector, academici en experts. Daarnaast zetelen er in de jury ook verantwoordelijken van Goodyear, ThinkYoung en WIRED magazine. De jury selecteert de twintig beste inzendingen. De top drie wordt voor een dag testdriver op de Goodyear testbaan en neemt volgend jaar deel aan het ThinkGoodMobility event met interactive workshops met industrie-experts. In het kader van de wedstrijd gaat Goodyear eveneens op zoek naar een geschikte kandidaat voor een betaalde stage van een half jaar in het EMEA innovatiecentrum van Goodyear in Luxemburg.

Over de methodologie van het onderzoek
Goodyear liet het onafhankelijke onderzoek uitvoeren door ThinkYoung om de mening te achterhalen van jongeren over de toekomst van mobiliteit. Het onderzoek omvatte 15 vragen en werd afgenomen bij universiteitsstudenten van STEAM-richtingen (science, technology, engineering, arts, mathematics) tussen de 18 en 30 jaar in twaalf verschillende landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Slovenië, België, Nederland, Spanje, Polen, Zweden en Turkije. In totaal vulden 2.564 studenten de online enquête in, in de periode mei – juni 2015.

Over Goodyear
Goodyear is één van 's werelds grootste bandenfabrikanten ter wereld. Het bedrijf heeft ongeveer 66.000 mensen in dienst en fabriceert zijn producten wereldwijd in 49 centra, verspreid over 22 landen. De twee innovatiecentra in Akron (Ohio) en Colmar-Berg (Luxemburg) streven ernaar om hoogstaande producten en diensten te ontwikkelen die de technologie- en prestatienormen voor de industrie bepalen. Voor meer informatie over Goodyear en zijn producten kunt u terecht op www.goodyear.com/corporate.

Over ThinkYoung
ThinkYoung is de eerste denktank die zich richt op jongeren. ThinkYoung werd opgericht in 2007 en heeft kantoren in Brussel, Genève en Hong Kong. ThinkYoung verricht onderzoek, neemt enquêtes af, maakt documentaires en initieert beleidsvoorstellen gericht op vijf actiegebieden: ondernemerschap, onderwijs, relaties tussen de EU en Azië, uitbreiding van de EU, en het milieu. Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.thinkyoung.eu 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Aanvullende gegevens